Pelastussuunnitelmat

Hasak hoitaa pelastussuunnitelmasi ajan tasalle

Pelastussuunnitelma on asia, johon on syytä suhtautua vakavasti, sillä parhaimmillaan toimiva ja huolellisesti toteutettu suunnitelma voi pelastaa useita ihmishenkiä.

Hasak on sinulle luotettava kumppani, jonka ammattitaidon ja osaamisen avulla voit parantaa huomattavasti kiinteistösi turvallisuutta ja valmiutta erilaisiin tilanteisiin.

Varsinaisten pelastussuunnitelmien lisäksi Hasak auttaa sinua myös jo olemassa olevien suunnitelmien päivittämisessä. Mikäli kiinteistön osalta pelastussuunnitelmassa olevat tiedot muuttuvat, on ensiarvoisen tärkeää päivittää tuo suunnitelma ajan tasalle.

Mikäli kiinnostuit palveluistamme tai haluat kuulla lisää Hasakista, ota meihin rohkeasti yhteyttä.

Mikä pelastussuunnitelma on ja miksi se laaditaan?

Pelastussuunnitelma on toimintasuunnitelma, jonka avulla ehkäistään kaikenlaisia onnettomuuksia – ei siis pelkästään tulipaloja. Pelastussuunnitelma laaditaan, jotta pystytään ennaltaehkäisevästi poistamaan vaaroja ja suunnittelemaan hätä- ja onnettomuustilanteissa käytettäviä toimenpiteitä. Pelastussuunnitelman laatiminen perustuu perustuslakiin (379 / 2011) ja valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta (407 / 2011).

Suunnitelman laatiminen on osa yrityksen tai muun toimijan omatoimista varautumista. Pelastussuunnitelmassa tulee esittää kiinteistöön tai kohteeseen liittyvät riskit ja vaaranpaikat sekä annetaan ohjeet niiden ehkäisemiseksi sekä vaaratilanteissa käytettävistä toimintamalleista.

Pelastussuunnitelma tulee laatia rakennukseen tai muuhun kohteeseen, joka on poistumisturvallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta tavanomaista vaativampi. Pelastussuunnitelma vaaditaan myös sellaisiin rakennuksiin, joissa henkilö- tai paloturvallisuudelle, kulttuuriomaisuudelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen suuruus arvioidaan merkittäväksi. Vastuu pelastussuunnitelman laatimisesta kuuluu aina rakennuksen tai alueen haltijalle.

Konkreettisesti katsottuna pelastussuunnitelmasta tulee löytyä selostukset vaarojen ja riskien tunnistamisesta ja ehkäisemistä, rakennuksen turvallisuusjärjestelyistä sekä käyttäjille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

Lakipykälistä, asetuksista ja selostuksista huolimatta pelastussuunnitelma ei kuitenkaan ole pelkästään kirjallinen asiakirja. Siinä pitää olla selkeät rakennuskohtaiset toimintaohjeet, joiden tulee olla helposti saatavilla ja ne pitää pystyä ottamaan nopeasti käyttöön. Näin pelastustoiminnan kannalta elintärkeät esitoimet voidaan hoitaa viivytyksettä ja tehokkaasti ennen viranomaisten saapumista paikalle. Myös suunnitelman visualisoinnista on hyötyä, sillä se auttaa havainnollistamaan suunnitelman toimintaa käytännössä.

Tärkeää on myös se, että pelastussuunnitelman periaatteet ja toimintaohjeet tehdään henkilöstölle ja muille kiinteistöä käyttäville henkilöille selväksi. Suunnitelman sisältöä on kerrattava säännöllisin väliajoin ja sitä on syytä päivittää ajan saatossa tarpeiden mukaan. Hyvä esimerkki pelastussuunnitelman sisällön kertaamisesta on erilaiset pelastusharjoitukset. Käytännön harjoitukset nostavat suunnitelmasta esiin myös asioita, joita on mahdollisesti syytä päivittää.

Yleistä

 • Pihajärjestelyt mahdollistavat pelastuslaitoksen toiminnan
 • Savu- ja ilmanvaihtohormit nuohotaan säännöllisesti
 • Sammuttimet on helposti käyttöön otettavia
 • Sammuttimet, pikapalopostit ja poistumistiet merkitään jälkivalaisevilla kylteillä
 • Ensiapupiste merkitään
 • Palo-ovet on merkitty sulkemista muistuttavalla tarralla
 • Palavat nesteet ja kaasut säilytetään määräysten mukaisesti
 • Tulitöiden turvallisuus huomioidaan, merkitään mahdollisen kaasupullon sijainti
 • Pidetään yleinen siisteys

Poistuminen

 • Poistumistietaulu on näkyvällä paikalla johon merkitään ensisijaiset poistumisreitit
 • Suunnitelmakansioon merkitään kaikki poistumisreitit
 • Varmistetaan että poistumisreittien ovista pääsee ulos esteittä
 • Yhteinen kokoontumispaikka on ennalta sovittu

Muuta pelastussuunnitelmaan huomioitavaa

 • Asennetaan mahdollisesti palohälytinjärjestelmä
 • Tarkastetaan pikapalopostin letkun ja suuttimen kunto
 • Varmistetaan että sammutintyyppi on oikeanlainen eri kohteissa
 • Tehdään mahdollisesti sammuttimien tarkastus- ja huoltosopimus
 • Alkusammutusharjoitus järjestetään
 • Pidetään pelastussuunnitelma ajan tasalla